Menu Sluiten

Opgelost: Problemen nieuwe wachtrijen

MELDING 09:58 Op dit moment krijgen wij klachten van problemen op de nieuwe wachtrijen, we zijn in onderzoek naar wat er aan de hand is.

AFMELDING 10:06 Het ging slechts om een paar wachtrijen, dit is weer opgelost.

Opgelost: Roaming problemen mobiel

MELDING 12:25 Wij krijgen meldingen binnen van problemen met het opzetten van gesprekken en data gebruik in het buitenland. Wij zijn op onderzoek uit maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

UPDATE 02-03 9:20 Engineers zijn nog bezig met het herstel, wel melden ze dat de impact is weggenomen.

AFMELDING 02-03 15:45 Engineers melden dat de herstelwerkzaamheden afgerond zijn en geen verdere impact meer is.

Opgelost: Verstoring Qboard

MELDING 12:00 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het zien en beheren van de nieuwe wachtrijen via Coligo Desktop en Qboard. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 12:25 Onze developers zijn klaar om een hot-fix toe te passen. Eindgebruikers kunnen een korte onderbreking ervaren in CDC en Qboard. De applicatie hoort automatisch opnieuw te connecten, maar een herstart kan benodigd zijn indienhet niet werkt. AFMELDING 01-03-2022 13:05 uur Hotfix is volledig toegepast. Indien CDC of Qboard niet werkt, graag uitloggen en opnieuw inloggen.

Opgelost: Verstoring applicatie icm nieuwe wachtrijen

MELDING 11:15 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de functionaliteit van bijvoorbeeld Coligo Desktop en Qboard in combinatie met de nieuwe wachtrijen. Het Probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 13:15 De connectie tussen CDC/Qboard en de nieuwe wachtrijen is gestabiliseerd. Beide zijn daarom weer bruikbaar.

Opgelost: Verstoring telefonie

MELDING 10:00 Tussen 09:45 en 09:55 is er sprake geweest van een verstoring met de telefonie. Deze verstoring had betrekking op de bereikbaarheid en de mogelijkheid voor de opzet van een gesprek voor alle klanten. Alles lijkt herstellende maar de engineers hebben de oorzaak van het probleem nog in onderzoek.

AFMELDING 10:40 Een nieuw onderdeel van het platform welke vannacht was toegevoegd tijdens het onderhoud veroorzaakte zonder aanleiding de problemen. De engineers hebben deze toevoeging terug gedraaid en gaan deze opnieuw uitgebreid testen.

Opgelost: Verstoring aanpassen wachtrij

MELDING 12:05 Op dit moment is er een verstoring waardoor het niet mogelijk is om aanpassingen te doen met de nieuwe wachtrijen. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplos tijd is nog niet bekend.

AFMELDING 13:15 De oorzaak is gevonden en hersteld en de dienst is herstellende.

Opgelost: Inkomende en Uitgaande oproepen mislukken

MELDING 15:05 Op dit moment is er een probleem met in en uitgaande oproepen waardoor ongeveer 50% van de gesprekken mislukt. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 15:25 Het probleem is rond 15:10 uur opgelost. Sindsdien word door de engineers het platform verscherpt gemonitord.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 12:15 Op dit moment kan het voorkomen met de wachtrijen op het Coligo platform dat gesprekken niet worden aangeboden op de extensie. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend. De gebruikers in en uitloggen op de wachtrij kan het probleem verhelpen.

UPDATE 12:25 Er is een hotfix gebouwd. Er worden voorbereidingen gemaakt voor een spoedige uitrol.

UPDATE 13:20 De uitrol van de hotfix wordt op dit moment uitvoerig geanalyseerd om eventuele risico’s en extra vervolgacties te vermijden.

AFMELDING 16:50 Op basis van de huidige impact is besloten om de eerdere hotfix niet uit te voeren. Er zal verder worden gewerkt aan een systematische oplossing om zonder extern ingrijpen de juiste status van het eindgebruikers apparaat te creeren en verdere focus gelegd worden op de onderliggende oorzaak.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 10:30 Op dit moment is er een verstoring met de wachtrijen op het Coligo platform. Het probleem is in onderzoek. Als workaround kan de groep extensie worden gebruikt.

UPDATE 10:45 De services zijn herstart en de diensten komen langzaam aan weer online. Een probleem met Coligo desktop is nog in onderzoek.

UPDATE 10:50 De problemen met Coligo desktop zijn ook herstellende.

AFMELDING 13:15 Alle services zijn weer beschikbaar en na verscherpte monitoring zijn geen problemen meer geconstateerd.

Opgelost: Verstoring SPN bij nieuwe mobiele abonnementen

MELDING 11:05 Op dit moment is er een verstoring waardoor de SPN bij nieuwe abonnementen niet word aangepast naar de eigen SPN maar op MVNO blijft staan. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplost tijd is nog niet bekend

AFMELDING 09-02 12:09 Als er abonnementen zijn die nog MVNO weergeven geef dat dan aan ons door.