Menu Sluiten

Opgelost: Problemen met bellen inkomend/uitgaand

MELDING 14:42 Op dit moment ontvangen wij veel meldingen over problemen met inkomende en uitgaande oproepen, we zijn in onderzoek.

UPDATE 14:52 Er is een probleem op 1 van de interconnects, wij zullen al het verkeer routeren over een andere interconnect.

UPDATE 15:04 Het betreft het verkeer van en naar andere providers toe, on-net werkt wel, het gaat om zowel vast als mobiel.

UPDATE 15:09 De interconnect is nu herstellende.

UPDATE 15:23 Engineers hebben 1 van de interconnecst al kunnen herstellen waardoor de impact op mobiel is afgenomen en er weer gebeld kan worden tussen ons en KPN. De andere andere interconnect met andere providers wordt nu aan gewerkt.

AFMELDING 15:25 Engineers hebben alle interconnects met de andere providers weer online. Gesprekken tussen ons platform en andere providers zijn herstellende

Opgelost: Storing internetdiensten (gedeeltelijk)

MELDING 08:11 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het niet verkrijgen van een ip voor op een gedeelte van het KPN WBA portfolio.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

UPDATE 08:14 Het probleem heeft te maken met de radius server en lijkt enkel op invloed van het KPN portfolio, niet specifiek WBA.

AFMELDING 08:29 De dienst is inmiddels herstellende.

Opgelost: One-way audio op vaste telefonie 1.0 en SIP trunks

MELDING 11:27 Op dit moment is er sprake van een mogelijke verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op one-way audio op vaste telefonie 1.0 en de SIP trunks.

AFMELDING 12:05 Engineers hebben een mogelijke oorzaak gevonden en verholpen. De problemen zouden hierdoor moeten afnemen. Indien klanten nog problemen ervaren na 12:00, graag dit via een ticket bij support aangeven.

Opgelost: Problemen nieuwe wachtrijen

MELDING 09:58 Op dit moment krijgen wij klachten van problemen op de nieuwe wachtrijen, we zijn in onderzoek naar wat er aan de hand is.

AFMELDING 10:06 Het ging slechts om een paar wachtrijen, dit is weer opgelost.

Opgelost: Roaming problemen mobiel

MELDING 12:25 Wij krijgen meldingen binnen van problemen met het opzetten van gesprekken en data gebruik in het buitenland. Wij zijn op onderzoek uit maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

UPDATE 02-03 9:20 Engineers zijn nog bezig met het herstel, wel melden ze dat de impact is weggenomen.

AFMELDING 02-03 15:45 Engineers melden dat de herstelwerkzaamheden afgerond zijn en geen verdere impact meer is.

Opgelost: Verstoring Qboard

MELDING 12:00 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het zien en beheren van de nieuwe wachtrijen via Coligo Desktop en Qboard. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 12:25 Onze developers zijn klaar om een hot-fix toe te passen. Eindgebruikers kunnen een korte onderbreking ervaren in CDC en Qboard. De applicatie hoort automatisch opnieuw te connecten, maar een herstart kan benodigd zijn indienhet niet werkt. AFMELDING 01-03-2022 13:05 uur Hotfix is volledig toegepast. Indien CDC of Qboard niet werkt, graag uitloggen en opnieuw inloggen.

Opgelost: Verstoring applicatie icm nieuwe wachtrijen

MELDING 11:15 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de functionaliteit van bijvoorbeeld Coligo Desktop en Qboard in combinatie met de nieuwe wachtrijen. Het Probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 13:15 De connectie tussen CDC/Qboard en de nieuwe wachtrijen is gestabiliseerd. Beide zijn daarom weer bruikbaar.

Opgelost: Verstoring telefonie

MELDING 10:00 Tussen 09:45 en 09:55 is er sprake geweest van een verstoring met de telefonie. Deze verstoring had betrekking op de bereikbaarheid en de mogelijkheid voor de opzet van een gesprek voor alle klanten. Alles lijkt herstellende maar de engineers hebben de oorzaak van het probleem nog in onderzoek.

AFMELDING 10:40 Een nieuw onderdeel van het platform welke vannacht was toegevoegd tijdens het onderhoud veroorzaakte zonder aanleiding de problemen. De engineers hebben deze toevoeging terug gedraaid en gaan deze opnieuw uitgebreid testen.

Opgelost: Verstoring aanpassen wachtrij

MELDING 12:05 Op dit moment is er een verstoring waardoor het niet mogelijk is om aanpassingen te doen met de nieuwe wachtrijen. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplos tijd is nog niet bekend.

AFMELDING 13:15 De oorzaak is gevonden en hersteld en de dienst is herstellende.

Opgelost: Inkomende en Uitgaande oproepen mislukken

MELDING 15:05 Op dit moment is er een probleem met in en uitgaande oproepen waardoor ongeveer 50% van de gesprekken mislukt. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 15:25 Het probleem is rond 15:10 uur opgelost. Sindsdien word door de engineers het platform verscherpt gemonitord.