Menu Sluiten

Opgelost: Verstoring telefonie

MELDING 10:00 Tussen 09:45 en 09:55 is er sprake geweest van een verstoring met de telefonie. Deze verstoring had betrekking op de bereikbaarheid en de mogelijkheid voor de opzet van een gesprek voor alle klanten. Alles lijkt herstellende maar de engineers hebben de oorzaak van het probleem nog in onderzoek.

AFMELDING 10:40 Een nieuw onderdeel van het platform welke vannacht was toegevoegd tijdens het onderhoud veroorzaakte zonder aanleiding de problemen. De engineers hebben deze toevoeging terug gedraaid en gaan deze opnieuw uitgebreid testen.

Opgelost: Verstoring aanpassen wachtrij

MELDING 12:05 Op dit moment is er een verstoring waardoor het niet mogelijk is om aanpassingen te doen met de nieuwe wachtrijen. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplos tijd is nog niet bekend.

AFMELDING 13:15 De oorzaak is gevonden en hersteld en de dienst is herstellende.

Opgelost: Inkomende en Uitgaande oproepen mislukken

MELDING 15:05 Op dit moment is er een probleem met in en uitgaande oproepen waardoor ongeveer 50% van de gesprekken mislukt. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend.

AFMELDING 15:25 Het probleem is rond 15:10 uur opgelost. Sindsdien word door de engineers het platform verscherpt gemonitord.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 12:15 Op dit moment kan het voorkomen met de wachtrijen op het Coligo platform dat gesprekken niet worden aangeboden op de extensie. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplostijd is nog niet bekend. De gebruikers in en uitloggen op de wachtrij kan het probleem verhelpen.

UPDATE 12:25 Er is een hotfix gebouwd. Er worden voorbereidingen gemaakt voor een spoedige uitrol.

UPDATE 13:20 De uitrol van de hotfix wordt op dit moment uitvoerig geanalyseerd om eventuele risico’s en extra vervolgacties te vermijden.

AFMELDING 16:50 Op basis van de huidige impact is besloten om de eerdere hotfix niet uit te voeren. Er zal verder worden gewerkt aan een systematische oplossing om zonder extern ingrijpen de juiste status van het eindgebruikers apparaat te creeren en verdere focus gelegd worden op de onderliggende oorzaak.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 10:30 Op dit moment is er een verstoring met de wachtrijen op het Coligo platform. Het probleem is in onderzoek. Als workaround kan de groep extensie worden gebruikt.

UPDATE 10:45 De services zijn herstart en de diensten komen langzaam aan weer online. Een probleem met Coligo desktop is nog in onderzoek.

UPDATE 10:50 De problemen met Coligo desktop zijn ook herstellende.

AFMELDING 13:15 Alle services zijn weer beschikbaar en na verscherpte monitoring zijn geen problemen meer geconstateerd.

Opgelost: Verstoring SPN bij nieuwe mobiele abonnementen

MELDING 11:05 Op dit moment is er een verstoring waardoor de SPN bij nieuwe abonnementen niet word aangepast naar de eigen SPN maar op MVNO blijft staan. Het probleem is in onderzoek maar een verwachte oplost tijd is nog niet bekend

AFMELDING 09-02 12:09 Als er abonnementen zijn die nog MVNO weergeven geef dat dan aan ons door.

Opgelost: Verstoring gesprekken

MELDING 08:25 Op dit moment is er een verstoring met het opzetten van gesprekken en de audiokwaliteit van gesprekken. Het probleem is in onderzoek en de verwachte oplostijd is 30 minuten.

UDPATE 08:40 Er is een rollback uitgevoerd van het onderhoud van afgelopen nacht. De diensten zijn herstellende. Voor de zekerheid worden er nog verschillende testen uitgevoerd.

AFMELDING 10:15 De verstoring is opgelost

Opgelost: Problemen met mobiele gesprekken

MELDING 08:24 Op dit moment ontvangen wij meerdere meldingen dat er problemen zijn met mobiele gesprekken zowel inkomend als uitgaand. Het is in onderzoek.

AFMELDING 08:57 Op dit moment zou alles weer naar behoren moeten functioneren

Opgelost: ota.mvno.mobi verstoring

MELDING 11:10 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op ota.mvno.mobi met betrekking op het opzoeken van toestellen. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet bekend.

AFMELDING 25-01 12:00 De verstoring is opgelost en ota.mvno.mobi werkt weer.

Opgelost: Verbindingen tijdelijk niet beschikbaar

MELDING 07:40 Op dit moment zijn sommige verbindingen tijdelijk niet beschikbaar, er wordt op dit moment een rollback uitgevoerd waardoor alles zo weer online zou moeten komen.

UPDATE 07:45 De storing komt voort uit een standaard maintenance window welke vannacht is gestart om 00:00 uur.

UPDATE 08:01 De rollback zal naar verwachting nog 30 minuten duren.

UPDATE 08:10 Er is een software upgrade uitgevoerd op een netwerkcomponent waardoor de storing is ontstaan. De leverancier van de hardware is er vanmorgen ook bij betrokken.

UPDATE 08:13 Het grootste gedeelte van alle verbindingen is inmiddels weer online. Als de verbinding nog niet online is, gelieve even te wachten.

UPDATE 08:27 Bijna alles is weer online, mocht de verbinding nog niet online zijn is nu wel het advies om de router even te herstarten, mogelijk om een nieuwe DHCP lease te krijgen.

UPDATE 09:30 De storing leek verholpen enkel zien wij nog steeds verbindingen die niet online komen, het is in verder onderzoek.

UPDATE 10:00 De oorzaak lijkt in een routeringsfout te zitten. Wij zijn nog in onderzoek.

UPDATE 10:39 We zijn in samenwerking met enkele partners de lokale situaties aan het troubleshooten om zo duidelijkheid te krijgen over de hoofdoorzaak. Wij hopen u spoedig van nieuwe informatie te kunnen voorzien.

UPDATE 10:54 Ook de leverancier is bij het huidige issue betrokken. Zodra er nieuwe informatie is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

UPDATE 11:53 In uitvoerig onderzoek en in overleg met de leverancier is besloten om nogmaals een rollback uit te voeren. Dit wordt nu voorbereid en zal betekenen dat alle verbindingen voor ongeveer 20 minuten onbeschikbaar worden. Wij zullen u laten weten wanneer dit gestart zal gaan worden.

UDPATE 12:10 De start van de de rollback zal 12:15 worden. Naar verwachting zullen verbindingen tussen 12:15 en 12:45 niet beschikbaar zijn.

AFMELDING 12:53 De rollback is uitgevoerd. Wij zien vrijwel alle verbindingen weer operationeel komen. Mocht een verbinding nog niet tot stand komen, dan is het advies het modem eerst een herstart te geven.