Menu Sluiten

Opgelost: Verstoring KPN leverstaat

MELDING 18:00 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft betrekking op de KPN leverstaat voor nieuwe orders.
Bij nieuw ingeschoten orders worden door KPN onjuiste gegevens afgegeven, waardoor deze orders mogelijk in het oplever traject weer ongedaan gemaakt worden. Om te voorkomen dat u hier last van ondervindt, hebben wij nieuw ingeschoten orders vanaf dinsdag aan het einde van de dag (19-01-21) tijdelijk geparkeerd en zullen wij deze alsnog doorzetten nadat KPN de verstoring heeft opgelost. KPN heeft ons aangegeven dat de verwachting is dat er morgen een hotfix voor het probleem zal zijn getest en deze vrijdag volledig kan worden uitgerold over hun systemen. Mutaties op bestaande orders werken naar behoren.

Wij zullen u donderdag einde dag of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 21-1 16:35 KPN heeft aangegeven dat de genoemde hotfix, nodig om het probleem in hun leverstraat op te lossen, nog niet beschikbaar is voor een volledige uitrol.
Wij verwachten morgenochtend meer informatie te kunnen verschaffen over de status.

AFMELDING 25-1  9:55 De KPN storing is afgelopen donderdagavond (21-01) met een hotfix opgelost, waardoor vrijdag gedurende de dag alle geparkeerde orders gefaseerd over de dag succesvol zijn doorgezet. Waar orders, tijdens de storing, na enige tijd faalden door onjuist ontvangen berichtgeving, hebben zij nu nog steeds de juiste status. We houden alsnog verscherpt in de gaten of nieuwe of de recent ingeschoten orders correct geaccepteerd, dan wel herpland worden.
Mocht u een recent ingeschoten order desondanks toch in een onverwachte staat aantreffen, neem dan zeker contact met ons op middels een ticket in JIRA Servicedesk met de benoeming van de betreffende orderdetails of telefonisch.

Opgelost: Coligo Desktop verstoring

MELDING 10:38 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de opneem functie van het call control venster in de dienst Coligo Desktop.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Wij zullen u omstreeks 11:30 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn workarounds mogelijk , namelijk door gebruik te maken van de opneem knop in de Coligo Desktop zelf.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 11:30 Onze engineers heben het probleem nog steeds in onderzoek. Zodra er meer informatie bekend is voorzien wij u weer van een update.

AFMELDING 14:06 Onze engineers hebben een hotfix geïmplementeerd waarmee de opneem functie hersteld is.

Opgelost: Coligo Meetings storing

MELDING: 12:05 Op dit moment ervaren wij een storing in de Coligo Meetings diensten. De storing heeft impact op nieuwe meetings orders op bestaande Coligo gebruikers.

Deze gebruikers kunnen op dit moment geen gebruik maken van Coligo Meetings. Er is geen workaround mogelijk.

UPDATE 21-01 12:15 Het aanmaken van nieuwe Coligo Meeting orders werkt weer zoals het hoort. De focus ligt nu op het herstellen van de orders die tijdens de verstoring zijn aangemaakt

AFMELDING 22-01 9:40 Deze verstoring is opgelost en de dienst werkt weer optimaal

Opgelost: Niet mogelijk om in te loggen op MyReports

MELDING 11:25 Sinds ongeveer 09:45 uur deze morgen is het niet mogelijk om in te loggen op MyReports. Het probleem is door meerdere klanten aangemeld en is in onderzoek. Het probleem is reproduceerbaar.

UPDATE 18-12 13:30 Onze engineers zijn bezig om de authenticatie problemen op te lossen.

UPDATE 18-12 16:00 De developers hebben de oorzaak van de verstoring gevonden.

Vannacht wordt er een update uitgevoerd om de verstoring te verhelpen.

Wij zullen u omstreeks 08:30 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn helaas geen workarounds mogelijk.

AFMELDING 19-12 8:30 De hotfix die vannacht tijdens maintenance is doorgevoerd heeft de reports weer beshickbaar gemaakt via het Qboard.

Opgelost: Gesprekken vanaf KPN naar BusinessNet

MELDING 9:20 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op inkomende oproepen vanaf KPN.
Onze engineers hebben het probleem gevonden en dit aangemeld bij KPN. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Wij zullen u omstreeks 11:00 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn helaas geen workarounds mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 10:30 KPN heeft ons geupdate dat zij het probleem gevonden hebben en een oplossing hebben geïmplementeerd. Onze engineers zien het verkeer herstellen en monitoren de voortgang.

AFMELDING 12:30 De engineers hebben na de oplossing van KPN ron 10:30 geen problemen meer gezien op het inkomende verkeer.

Opgelost: Audio kwaliteit issues mobiel

MELDING 10:35 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op audio kwaliteit voor een deel van de gesprekken via onze mobiele dienstverlening.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Wij zullen u omstreeks 11:15 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn helaas geen workarounds mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 11:15 Het onderzoek naar de oorzaak van de audio verstoring is in volle gang, maar nog niet gevonden. Wij houden u op de hoogte.

UPDATE 11:45 Een mogelijke oorzaak is gevonden. Extra engineers zijn bijgeschakeld om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

UPDATE 12:30 De oorzaak lijkt te liggen in het domein van toeleverancier KPN met impact op ongeveer 15% van alle opgezette mobiele gesprekken. Wij staan in direct contact om het probleem zo spoedig mogelijk opgelost te krijgen.

UPDATE 15:00 KPN is bezig met de opzet van een tijdelijke herroutering van verkeer om een mobiel netwerk component in het netwerk uit te sluiten.

UPDATE 15:30 KPN heeft de herroutering afgerond. Met deze workaround zullen de problemen opgelost moeten zijn. Het mobiele verkeer wordt verscherpt gemonitord.
Mocht u alsnog problemen ondervinden, laat dit dan graag middels een ticket aan ons weten.

AFMELDING 15:30 Ook over een langere tijd zijn er geen nieuwe issues ondervonden. Mocht u alsnog problemen ondervinden, laat dit dan graag middels een mail aan ons weten.

Opgelost: Verstoring KPN EWAN

MELDING 23:55 Sinds circa 20 minuten speelt er een verstoring in de verbinding met KPN. Dit lijkt zowel WBA als WEAS te treffen.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek, er lijkt een hardware defect te zijn. We zullen de volgende update om ca. 01:00 plaatsen.

Onze excuses voor het ongemak

UPDATE 21-12 00:30 Onze engineer is momenteel in het datacentrum en heeft het probleem in onderzoek. Indien een herstart van de apparatuur het probleem niet verhelpt, zal er vervangende hardware aangeleverd moeten worden.

De volgende update zal worden geplaatst om 01:00

UPDATE 21-12 1:10 Onze engineer heeft geconstateerd dat de betreffende hardware defect is en vervangen moet worden. De verwachting is dat de vervangende hardware op lokatie zal zijn met ca. 1-1.5 uur.

De volgende update zal geplaatst worden om ca. 02:15.

UPDATE 21-12 2:15 De hardware is vervangen en het verkeer komt langzaam weer op gang. Wegens de grote hoeveelheid opkomende lijnen dienen hier enkele handmatige acties bij verricht te worden om dit in goede banen te leiden. Onze engineers blijven het netwerk monitoren en waar nodig bijsturen.

De volgende update zal om circa. 2:45 plaatsvinden.

UPDATE 21-12 3:10 We moeten actief blijven sturen om het grote aantal lijnen in goede orde te laten opkomen. Dit zal enige tijd in beslag nemen.

De volgende update zal om circa 4:00 plaatsvinden.

UPDATE 21-12 4:00 Inmiddels lijkt een groot een groot deel van de verbindingen weer online te zijn. We blijven actief monitoren tot de verstoring volledig verholpen is.

De volgende update zal om 4:30 plaatsvinden.

AFMELDING 21-12 4:20 Vrijwel alle verbindingen zijn weer online. In het geval van problemen adviseren wij om éérst het modem te laten herstarten. Indien er problemen blijven bestaan, kan er contact opgenomen worden met Support voor verdere troubleshooting.

Onze excuses voor het ongemak.

Opgelost: DTMF probleem mobiel

MELDING 12:25 Op dit moment is er sprake van een verstoring op onze mobiele diensten. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op DTMF. Wanneer een BusinessNet mobiel wordt gebeld is het voor de BusinessNet mobiel niet mogelijk om DTMF keuzes te maken.
Voorbeeld scenario: Partij A belt met een automatisch systeem naar BusinessNet mobiel B. BusinessNet mobiel B moet een DTMF keuze maken. Deze zal niet worden herkend.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.
Wij zullen u omstreeks 18:00 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn helaas geen workarounds mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 17:06 Vannacht zullen er enkele configuratie wijzigingen worden doorgevoerd die het probleem moeten verhelpen.

UPDATE 17-12 9:40 Het onderhoud heeft plaatsgevonden, maar helaas niet het gewenste resultaat bereikt voor de DTMF problemen. Onze engineers zijn in overleg met de leverancier.

UPDATE 17-12 16:00 Het onderzoek heeft helaas nog geen uitsluitsel verkregen over de daadwerkelijke oorzaak. We zullen u voorzien van nieuwe informatie over de voortgang, zodra deze beschikbaar komt.

UPDATE 18-12 11:30 Uit het onderzoek is gebleken dat er voor het oplossen van het probleem een brede aanpassing nodig is in het voice netwerk. De voorbereidingen voor deze aanpassing zijn in volle gang, maar gezien een verhoogd risico bij de uitvoering van deze aanpassingen, zullen deze pas na de feestdagen plaatsvinden. Indien de ontvangende partij wel gebruik wil maken van DTMF, is dit mogelijk, indien het toestel alvorens het gesprek tijdelijk op 2G geforceerd wordt.

UPDATE 7-1 13:30 Om het DTMF probleem op te lossen zullen wij morgenochtend noodzakelijke wijzigingen doorvoeren op ons voice platform. Dit betreft een gefaseerde uitrol om de stabiliteit en beschikbaarheid van onze dienstverlening te kunnen garanderen. Wij verwachten begin volgende week de uitrol volledig doorgevoerd te hebben.

UPDATE 14-1 17:40 Om het DTMF probleem op te lossen zullen wij vannacht noodzakelijke wijzigingen doorvoeren op ons voice platform. Dit betreft een gefaseerde uitrol om de stabiliteit en beschikbaarheid van onze dienstverlening te kunnen garanderen. Naar verwachting zullen de issues na dit onderhoud zijn opgelost. Wij zullen dit morgen alsnog bevestigen.

UPDATE 14-01 17:41 Er zijn helaas nog meer werkzaamheden nodig om het probleem definitief op te lossen. Wij verwachten dit spoedig alsnog doorgevoerd te hebben. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

AFMELDING 21-01 16:11 Onze engineers hebben een patch geïmplementeerd waarmee de DTMF keuzes bij inkomende gesprekken hersteld is. 

Opgelost: Verstoring Coligo Meetings

MELDING 11:00 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op telefonisch inbellen in de dienst Coligo Meetings.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Wij zullen u omstreeks 13:00 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn helaas geen workarounds mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 13:47 De engineers werken aan een nieuwe release, welke op dit moment wordt getest. We hopen snel meer informatie te kunnen geven.

AFMELDING 15:30 De verstoring van het telefonisch inbellen op de dienst Coligo Meetings is verholpen.

Opgelost: Verstoring BLF

MELDING 7:00 Op dit moment is er sprake van een verstoring. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de BLF functionaliteit voor een deel van de klanten in de dienst Coligo.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Wij zullen u omstreeks 08:15 of eerder voorzien van een update op de status van de verstoring.
Er zijn helaas geen workarounds mogelijk.

Onze excuses voor het ongemak.

UPDATE 8:15 De BLF functionaliteit is deels hersteld, maar nog niet optimaal. Onze engineers zijn bezig om de volledige functionaliteit te garanderen in verder onderzoek.

UPDATE 8:35 Op dit moment is de BLF functionaliteit nog niet volledig hersteld. Het onderzoek van de engineers is nog gaande.

UPDATE 9:05 De engineers zijn bezig met een hotfix te maken voor de BLF functionaliteit. Zodra deze geïmplementeerd wordt volgt weer een update.

UPDATE 9:35 De 1e hotfix heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. De engineers zijn bezig een 2e te maken en naar verwachting zal deze binnen 1.5 uur beschikbaar zijn.

UPDATE 10:40 De engineers hebben aangegeven dat de 2e hotfix tussen 12:00 en 13:00 verwacht wordt.

UPDATE 12:45 De engineers hebben de hotfix geïmplementeerd en er wordt gekeken of dit de beoogde resultaten geeft.

UPDATE 13:10 De fix heeft er toe geleid dat BLF weer functioneert. De engineers zijn de stabiliteit aan het monitoren op dit moment.

AFMELDING 15:30 De verstoring op de BLF functionaliteit is verholpen.