Menu Sluiten

Opgelost: Q-Board offline

MELDING 18:35 uur Vanavond zal er spoedonderhoud zijn aan het platform, in verband met de recente storingen zal vanavond het Q-Board uitgezet worden. Het Q-Board zorgt voor een hoge load door de verwerking van de presence informatie. Hierdoor is is ook de weergave van Switchboard niet correct of leeg.

16-10 Afmelding 17:09 uur Beide diensten zijn weer beschikbaar.

Opgelost: Coligo Connect verstoring

MELDING 15:15 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo Connect. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het doorzetten van informatie naar Coligo DESKTOP voor alle klanten. Synchronisaties met een CRM pakket werkt nog naar behoren. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Afmelding 17:36 uur Volgens onze bevindingen is de dienst weer operationeel.

Opgelost: Coligo verstoring

MELDING 11:30 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de mogelijkheid om gesprekken op te zetten voor alle klanten. Hier zit een grote vertraging in. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

UPDATE 11:32 uur Een herstart van enkele service componenten heeft plaatsgevonden. De service is aan het herstellen.

Afmelding 11:42 uur De Coligo dienst is weer volledig beschikbaar.

Opgelost: Coligo Apps verstoring

MELDING 11:42 UUR Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de Coligo apllicaties (inclusief Meetings).

UPDATE 11:43 UUR De achterliggende systemen zijn herstart. Inloggen in Coligo Desktop zal binnen enkele minuten weer mogelijk zijn. 

UPDATE 11:50 UUR Coligo meetings is weer beschikbaar en Coligo Desktop zal binnen nu en 15 min weer beschikbaar zijn

AFMELDNG 12:33 uur Alle Coligo applicaties zijn weer beschikbaar. De engineers blijven het platform verscherpt monitoren

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 09:40 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring op het Coligo platform. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

UPDATE 09:54 uur Om het platform te herstellen zijn de Coligo applicaties herstart wat voor een korte onderbreking heeft gezorgd bij de applicaties.

UPDATE 10:07 uur Het is mogelijk dat een applicatie nog niet direct kan inloggen. Naar verwachting zal dit binnen afzienbare opgelost zijn. Dit heeft te maken met de manier hoe het applicatie verkeer gelijkmatig wordt afgehandeld.

UPDATE 10:21 uur Er is een hotfix geïmplementeerd om de gespreksopbouw te herstellen

UPDATE 10:51 uur De hotfix moest eerst gebouwd worden en wordt nu geïmplementeerd.

UPDATE 11:06 uur De hotfix is geïmplementeerd en gesprekken worden naar behoren opgebouwd. We monitoren dit op het moment.

UPDATE 11:38 uur Er wordt een herstart uitgevoerd om de fix te implementeren. Dit kan veroorzaken dat een actief gesprek in de komende minuten wegvalt. Applicaties logins zullen hier geen hinder van ondervinden.

AFMELDING 12:30 uur De hotfix en herstart hebben geleid tot herstel van het platform. Alle diensten zijn weer beschikbaar

Opgelost: Verstoring Coligo DESKTOP: device selection

MELDING 12:15 uur Op dit moment is er een probleem met de functie met welk device wordt uitgebeld binnen Coligo DESKTOP Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. Er zijn helaas geen workarounds mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

AFMELDING 17:00 uur De problemen met de device select optie binnen Coligo DESKTOP zijn hersteld met een hotfix.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 14:50 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring op het Coligo platform. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

Onze excuses voor het ongemak.

MELDING 14:55 uur Onze engineers zetten tijdelijk de coligo applicaties dicht om de dienstverlening te herstellen.

MELDING 15:30 uur De tijdelijke blokkade van het aanmelden op de Coligo applicaties heeft het gewenste resultaat gehad. Toegang tot de applicaties wordt in kleine stappen weer hersteld.

AFMELDING 17:00 uur Het tijdelijk dichtzetten van de Coligo applicaties heeft de verstoring verholpen.
Onze engineers gaan de onderliggende oorzaak verder onderzoeken en oplossen.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 9:10 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de duur van de opzet van een gesprek en sommige gesprekken die niet worden aangeboden voor sommige klanten. Onze engineers hebben het probleem in onderzoek.

MELDING 9:25 uur Wij ondervinden ook hinder van deze storing, er is helaas geen workaround mogelijk.

MELDING 10:10 uur Bellen via het Coligo platform is hersteld sinds ongeveer 09:45. De Coligo applicaties zijn nog niet beschikbaar gedurende het onderzoek.

AFMELDING 11:30 uur De functionaliteit van de Coligo applicaties is langzaam weer ingeschakeld en volledig beschikbaar. De engineers blijven het platform verscherpt monitoren.

Opgelost: Verstoring Coligo

MELDING 11:55 uur Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op de duur van de opzet van een gesprek en sommige gesprekken die niet worden aangeboden voor sommige klanten.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek.

AFMELDING 14:45 uur Een hotfix is doorgevoerd op het platform waardoor de dienst werkt op dit moment weer naar behoren.

Opgelost: Verstoring Coligo REACH

MELDING 9:30 uur
Op dit moment is er sprake van een verstoring in de dienst Coligo REACH. Deze verstoring heeft vooralsnog betrekking op het niet kunnen inloggen in de mobiele applicatie.
Onze engineers hebben het probleem in onderzoek. De verwachte oplostijd is op dit moment nog niet af te geven.

AFMELING 11:30 uur De storing was al omstreeks 10:00 uur verholpen.